مرکز آموزش های کاربردی مدیریت

مرکز آموزش کاربردی مدیریت سازمان مدیریت صنعتی اردبیل با علم به ضروریت تعریف و تدوین دوره های کار آمد آموزش مدیریت جهت برآورده نمودن درخواست های متقاضیان مختلف اقدام به ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت نموده است تا بتواند بالاترین کیفیت آموزشی را در دوره های زمانی کوتاه در اختیار متقاضیان خود قرار دهد. در ادامه عناوین دوره های مختلف مرکز آموزش کاربردی مدیریت ارائه شده است.

مدیریت و فنون اداری

آموزش یکی از وجوه به هم پیوسته خدمات سازمان مدیریت صنعتی است و حدود پنج دهه است که سازمان با هدف تقویت دانش نظری، توسعه بینش سیستمی و راهبردی و ارتقاء مهارت های کاربردی مدیریت، دوره های آموزشی متمایز خود را ارائه می نماید. مرکز آموزش سازمان، با شناسایی نیازهای آموزشی موسسات و شرکت ها و با بهره گیری از توان علمی و عملی شبکه ای از استادان و مشاوران متخصص و مجرب داخل و خارج از کشور، دوره های متنوع آموزشی را برای سطوح مختلف مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان، سرپرستان و دانش آموختگان دانشگاه ها با گرایش های مختلف طراحی و اجرا می نماید. لذا سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد دوره های مدیریت و فنون اداری زیر را با اساتید مجرب برگزار نماید.
برای دریافت فایل مربوط به عناوین دوره های مدیریت و فنون اداری اینجا را کلیک نمایید.

مدیریت پروژه و تولید

امروزه با رشد اقتصادی قابل توجه در کشورهای در حال توسعه از یک طرف و رشد جمعیت از طرف دیگر پروژه های ساخت بیش از پیش در حال افزایش و توسعه میباشند. در این راستا اندازه گیری عملکرد پروژه ها و مدیریت تولید از سوی دیگر از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد. همراه با سیر تکاملی الگوریتمهای تولید و روشهای مدیریت تولید مدلها و ابزارهای بسیاری بوجود آمدند. هرکدام با توجه به زمان پیدایش ویژگیهای خاص خود را داشته و مدیران دائماً به دنبال انتخاب روشی بهینه برای سازمان خود بودهاند. در این دوره ها ابتدا ذکر مفاهیم پایه ای از انواع سیستمهای مدیریت تولید به همراه مزایا و کاستیهای هرکدام در مقایسه با یکدیگر ارائه میگردد تا بتوان در نهایت با بهرهگیری از مزایای هر یک به سمت پیادهسازی سیستم مدیریت تولید یکپارچه و بهینه حرکت نمود. لذا سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد جهت کاربردی کردن این دوره ها، دوره های مدیریت پروژه و تولید ذیل را برگزار نماید.
برای دریافت فایل مربوط به عناوین دوره های مدیریت و فنون اداری اینجا را کلیک نمایید.

تجارت و بازرگانی

دوره های تجارت و بازرگانی با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در تجارت و بازرگانی ، تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت های حرفهای شاغلان حوزه کسب و کار کشور در پیش گرفته و با استفاده از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دورههای آموزشی می کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیتهای تجاری و بازرگانی کشور ایفاء نماید. لذا سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد جهت ایفای این نقش دوره های تجارت و بازرگانی ذیل را برگزار نماید.
برای دریافت فایل مربوط به عناوین دوره های مدیریت و فنون اداری اینجا را کلیک نمایید.

حسابداری و مالی

سیستم حسابداری نقش موثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات موسسات اقتصادی جامعه ایفاء میکند. حسابداری نه تنها اطلاعاتی را که مبنای تنظیم طرحها و برنامه هاست در اختیار مدیریت قرار می دهد، بلکه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اجرای طرحها و برنامه ها را نیز گردآوری می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارائی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید. رشته حسابداری را بر حسب مشاغلی که فارغ التحصیلان آن در بازار کار عهده دار می شوند به سه حوزه وسیع حسابداری عمومی (حسابرسی) حسابداری خصوصی و حسابداری دولتی تقسیم می نمایند و برای هر یک از این حوزه ها اطلاعات و معلومات مشابهی مورد نیاز است . که از جمله آن کسب اطلاعات کاربردی و کار با نرم افزار های حسابداری نقش حیاتی ایفاء می کند لذا سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد جهت کاربردی کردن این دوره ها، دوره های حسابداری و مالی ذیل را برگزار نماید.
برای دریافت فایل مربوط به عناوین دوره های مدیریت و فنون اداری اینجا را کلیک نمایید.

امنیت اطلاعات

گروه تخصصی امنیت اطلاعات در راستای آشنایی مدیران و کارشناسان سازمانی با مبانی توسعه ای امینت اطلاعات و زیر ساخت اقدام به برگزاری دوره های تخصصی زیر نموده است. لذا نظر به اهمیت این دوره ها برای مدیران وکارشناسان سازمانی خواهشمند است دستورات مقتضی را برای ثبت نام مخاطبان مربوطه مبذول فرمایید. لذا سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد جهت کاربردی کردن این دوره ها، دوره های امنیت اطلاعات ذیل را برگزار نماید.