نوع ۱

مریم پرندوش

وابسته به جرم

حمید نظری

اقتصاد دانشی

صادق مشهدی

وابسته به جرم

هاشم سعدی

مدیر

نوع ۱A

زهرا اسعدی

وابسته به جرم

داور مرادی

اقتصاد دانشی

رضا عسگری

وابسته به جرم

علی احمدی

مدیر

نوع ۲

بیزن عباسی

توسعه دهنده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ارزو محمودیان

بازار یابی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

نوع ۳

نسرین فراهانی

طراح ارشد

زهرا محمدی

بازار یابی

زهره صادقی

توسعه دهنده

نیکتا دادمرزی

تحلیلگر SEO

نوع ۳A

هاشم تقی پور

طراح ارشد

مهدی دارابی

بازار یابی

شادمهر عقیلی

توسعه دهنده

اکبر عبدی

تحلیلگر SEO

نوع ۴

ساحل اصغری

طراح ارشد

هاله مرادی

بازار یابی

شیرین صالحی

توسعه دهنده

مهین احمدی

تحلیلگر SEO

نوع ۵

سحر رازق زاده

بازار یابی

نیکیتا صابری

بازاریابی

سجاد حسینی

بازار یابی

مریم عباسی

بازار یابی

نوع ۶

روهام حیدری

بازار یابی

سارا عباسی

بازاریابی

آرمان واشقانی

بازاریابی

مریم خانزاده

بازاریابی

نوع ۷

حسین کابیانی

بازاریابی

رز عباسی

بازار یابی

حسین مهدوی

بازار یابی

نیکیتا رحمانی

بازار یابی