“رشد و توسعه کسب و کارهای استان” این تمام فلسفه انجمن علمی بازاریابی استان اردبیل است.

انجمن علمی بازاریابی استان اردبیل، با همکاری انجمن علمی بازاریابی ایران در راستای تحقق اهداف خود، خدمات زیر را به کسب و کارها و علاقه مندان حوزه بازاریابی ارائه می کند:

آموزش

برگزاری کارگاه‌‎ها، سمینارها، نشست‎های تخصصی و دوره‎ های کاربردی در راستای ارتقاء دانش و مهارت علاقه مندان و کسب و کارها.

تحقیقات بازاریابی

انجام پروژه های تحقیقات بازار برای کسب و کارها در راستای شناسایی و جمع آوری اطلاعات لازم برای ورود به بازار یا گسترش نفوذ در بازارهای فعلی

مهندسی فروش

طراحی و استقرار سیستم های حرفه ای فروش برای کسب و کارها

مشاوره

ارائه مشاوره به کسب و کارها و افراد در حوزه های مدیریت کسب و کار

برندسازی

ارائه مشاوره، طراحی و اجرای برنامه جامع برندینگ برای کسب و کارها و افراد در راستای ایجاد، ارتقاء و حفظ برند سازمانی یا شخصی

صادرات

مشاوره و ارائه طرح جامع صادراتی برای کسب و کارها، مطالعه و تحقیقات در بازارهای خارجی، امکان سنجنی ورود به بازارهای خارجی

پرورش نیروهای بازاریابی و فروش

آماده سازی نیروهای بازاریابی و فروش و برگزاری دوره‎های عملی به منظور توسعه مهارت

بازاریابی دیجیتال

ارائه مشاوره و تدوین برنامه اجرایی دیجیتال مارکتینگ برای کسب و کارها

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

تدوین و پیاده سازی طرح ارتباط با مشتری CRM یا ECRM برای کسب و کارها