مراکز آموزش DBA و MBA

مرکز آموزش DBA

مخاطبین دوره

۱.مدیران ارشد و میانی بنگاه‌های اقتصادی

۲. مشاوران ارشد کسب و کار

۳. کارشناسان ارشد بنگاه‌های تولیدی و خدماتی

۴. مدیران ارشد و میانی دستگاه های اجرایی

مقدمه

تجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و نوپای صنعتی نشان می دهد که توان مدیریت یکی از اهرم‌های قوی و محرک‌های اصلی توسعه است، نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت به‌خصوص در سطح اجرایی در کشور ما نیز به خوبی احساس شده است، کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی و نیز در نظر گرفتن شرایط بومی، وظایف خویش را در راهبری و مدیریت علاوه بر وظایف اصلی و سنتی مدیریت به ویژه در زمینه حل مسائل واقعی محیط کار به نحوی موثرتر از گذشته انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار کنند. دوره DBA نیز به منظور پرورش چنین مدیرانی برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی طراحی و تدوین شده است.

این دوره بیش از مباحث نظری به موارد کاربردی و مهارتی می پردازد و به همین دلیل برای مدیران ارشد، مدیران ‌اجرایی و مشاوران مناسب می باشد.

هدف دوره

هدف اصلی این دوره تربیت مدیران حرفه ای و آینده نگر است که با دانش و مهارت‌های مدیریت کسب و کار آشنا شوند و بتوانند در تدوین جهت‌گیرهای راهبردی و همچنین حل مسائل واقعی محیط کار موثر باشند. این دوره همچنین برای پاسخ دهی به نیاز تصمیم گیرندگان در صنایع مختلف طراحی شده است، تا آن‌ها را با دانش نوین در زمینه مدیریت کسب و کار در عرصه‌های ابر رقابتی آشنا کند تا بتوانند در ایفای نقش معمار سازمانی به‌طور موثر و کارآمد عمل ‌نماید.

 

طول دوره

۳ سال و معادل ۶ ترم (۳۶ واحد درسی و ۵۷۶ ساعت آموزشی)

شرایط شرکت در دوره

۱.دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت و سایر رشته های وابسته، مدرک MBA سازمان مدیریت صنعتی و یا کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی

۲. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت و سایر رشته های وابسته، مدرک MBA سازمان مدیریت صنعتی و یا کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی

۳. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت و سایر رشته های وابسته، مدرک MBA سازمان مدیریت صنعتی و یا کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی

۴. سه سال سابقه کار پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد

۵. گذراندن دروس پیش نیاز (در صورت نیاز و به تشخیص کمیته راهبری برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد مهندسی و رشته‌های وابسته)

۶.پذیرفته شدن در سنجش تعیین سطح و مصاحبه اختصاصی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA

کپی شناسنامه، یک سری
کپی کارت ملی، یک سری
کپی مدرک کارشناسی ارشد
دو قطعه عکس ۳*۴

واریز مبلغ ۸۸۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۱۹۷۱۴۷۶۰۲(بانک ملت)

مدرک دوره

به فارغ‌التحصیلان دوره مطابق شرایط سازمان مدیریت صنعتی، گواهینامه دوره در سطح دکترای حرفه ای کسب و کار  (DBA) اعطا خواهد شد.

شهریه دوره

شهریه دوره معادل ۲۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بیست و نه میلیون و سیصد هزار تومان) می باشد که در طول دوره دریافت خواهد شد.

مرکزآموزش MBA

مخاطبین دوره:

۱- مدیران ارشد و میانی سازمان ها

۲- بنگاه های اقتصادی

مقدمه

تجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی در کشور های توسعه یافته و نوپای صنعتی نشان می دهد که توان مدیریت یکی از اهرم های قوی و محرک های اصلی توسعه است. نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت به خصوص در سطح اجرایی در کشور ما نیز به خوبی احساس شده است.

کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب کشور های صنعتی و نیز در  نظر گرفتن شرایط بومی ، وظایف خویش را در راهبری و مدیریت به ویژه در زمینه های برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی و کنترل ، مدیریت منابع انسانی و بلاخره نوآوری و تحول ، به نحوی موثرتر از گذشته انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هموار کنند. دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی نیز به منظور پرورش چنین مدیرانی برای بنگاه های تولیدی و خدماتی در بخش های دولتی ، حصوصی و تعاونی طراحی و تدوین شده است.

هدف دوره

هدف کلی این برنامه کمک به بهبود نظام مدیریت سازمان های تولیدی ، صنعتی و بنگاه های خدماتی خصوصی و دولتی است . انتظار می رود مدیران بنگاه های مذکور با شرکت در این برنامه به حرفه مدیریت تسلط بیشتری یابند و با استفاده از فنون و تئوری های جدید مدیریت ،وظایف خود را به نحوی موثر تر از سابق اجام دهند . مزید بر آن انتظار می رود شرکت در این برنامه راه را برای قبول مسئولیت های دشوار تر مدیریت توسط شرکت کنندگان هموار کند.

طول دوره

۵/۲ سال و معادل ۵ ترم (۵۰  واحد درسی و ۸۰۰  ساعت آموزشی)

شرایط شرکت در دوره

۱. دارا بودن مدرک کارشناسی از دانشگاهها و موسسات آموزشی معتبر کشور

۲. دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار مدیریتی

۳. پذیرفته شدن در سنجش تعیین سطح و مصاحبه اختصاصی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره عالی مدیریت MBA

دوره عالی مدیریت MBA
کپی شناسنامه، یک سری
کپی کارت ملی، یک سری
کپی مدرک کارشناسی
دو قطعه عکس ۳*۴
واریز مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۱۹۷۱۴۷۶۰۲(بانک ملت)

مدرک دوره

به فارغ‌التحصیلان دوره مطابق شرایط سازمان مدیریت صنعتی، گواهینامه دوره در سطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(EMBA) اعطا خواهد شد.

شهریه دوره

شهریه دوره معادل ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نه میلیون و سیصد هزار تومان) می باشد که در طول دوره دریافت خواهد شد.